Zgłoś obiekt do konkursu „Zabytek zadbany”

Obiekty budowlane powstałe w minionych epokach, które przetrwały do dziś, są doskonałym świadectwem życia i pracy naszych przodków. Obrazują styl dawnego życia, charakter tamtych czasów, ale również pokazują różnorodne style architektoniczne, budowlane, które można porównać z obowiązującymi. Często młode pokolenia zastanawiają się, jak to jest możliwe, że ludzie wznosili takie okazałe budowle, sięgające nawet kilkunastu metrów bez możliwości skorzystania z maszyn budowlanych. Właśnie ta praca w postaci obiektów budzących podziw do dnia dzisiejszego powinna być doceniana, wyróżniana w dalszym ciągu, trud, zaangażowanie, serce, które zostało włożone w to, aby stworzyć konkretny obiekt.

Obiekty minionych epok – zabytki

Przodkowie w głównej mierze pozostawali po sobie to, co związane z budownictwem, architekturą, czyli to, co jest najtrwalsze. Teraz te obiekty, a przynajmniej większość z nich, nazywamy zabytkami. Czym tak naprawdę jest zabytek? Potocznie mówiąc, jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem, wzorem minionej epoki, posiadający wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Czas powstania danego obiektu nie przesądza o zaliczeniu go do zabytków. Zabytek jest dobrem kultury, czyli całokształtem dorobku materialnego i niematerialnego człowieczeństwa. Najważniejsze obiekty zabytkowe wpisywane są na Światową Listę UNESCO w celu wyróżnienia, pochwały. Chcąc wyróżnić historyczne budowle, organizowane są również różnego rodzaju konkury kulturowe, artystyczne, budowlane. Jednym z takich konkursów jest konkurs o zatytułowany „Zabytek zadbany„.

Konkurs Zabytek zadbany dla posiadaczy, zarząców obiektów zabytkowych.

Na czym polega konkurs?

Ogłaszany co roku konkurs „Zabytek zadbany” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nadzorem Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest do właścicieli, posiadaczy, zarządców obiektów zabytkowych, które wpisane są do rejestru zabytków. Konkurs ukierunkowany jest w temacie rozpowszechnienia idei opieki nad zabytkami oraz przekazania pozytywnych wzorców, potrzebnych do właściwego utrzymania i zagospodarowania zabytkowych obiektów. Konkurs ma także charakter edukacyjny, ponieważ ma służyć popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania obiektami zabytkowymi podczas przeprowadzanych remontów, konserwacji i codziennego użytkowania. Całe przedsięwzięcie podzielone jest na poszczególne kategorie:

  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu
  • Architektura i budownictwo drewniane
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem
  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu

Jeśli jesteś posiadaczem obiektu zabytkowego, zgłoś go do konkursu. Pokaż kulturalne piękno innym pokoleniom!

 

Komentarze są wyłączone.