Wszystkie wpisy dla miesiąca Kwiecień, 2018

Zgłoś obiekt do konkursu „Zabytek zadbany”

Obiekty budowlane powstałe w minionych epokach, które przetrwały do dziś, są doskonałym świadectwem życia i pracy naszych przodków. Obrazują styl dawnego życia, charakter tamtych czasów, ale również pokazują różnorodne style architektoniczne, budowlane, które można porównać z obowiązującymi. Często młode pokolenia zastanawiają się, jak to jest możliwe, że ludzie wznosili takie okazałe budowle, sięgające nawet kilkunastu […]